Witamy na pielgrzym.org.pl!

Pielgrzymowanie przez wiele wieków zmieniało swój charakter, formę, oraz z biegiem lat również cel. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali, aby ewangelizować i nauczać. W średniowieczu pielgrzymowano, aby czcić świętych, męczenników i przedmioty oraz wizerunki łaskami słynące. W czasach nowożytnych dodatkowo poznaje się miejsca związane z historią Kościoła, ale również z kultem związanym z osobą Najświętszej Maryi Panny.

 

Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić, aby przemierzając często tysiące kilometrów do miejsc świętych, nie zatrzymać się na chwilę podziwiając piękno krajobrazów, miast i obiektów związanych z historią Europy tym bardziej, że one również świadczą o Chwale Bożej. Dlatego w programach naszych pielgrzymek obok miejsc świętych znajdują się również miasta i obiekty nie związane z wiarą, ale których nie sposób pominąć  ze względu na ich wartość historyczną, architektoniczną lub artystyczną.

 

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKOWE SZLAKI

Ubezpieczenia grupowe i indywidualne

Wszystkie nasze grupy ubezpieczone są przez grupę AXA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Możliwy zakres ubezpieczenia :

 • KL    Koszty leczenia
 • ASS  Pomoc assistance
 • NNW Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • OC   Odpowiedzialność cywilna
 • BP    Bagaż podróżny
 • SS    Sprzęt sportowy
 • OI    koszty odwołania
 • ON   koszty odwołania noclegów
 • OB   koszty odwołania lotniczego

 

W ramach ubezpieczenia podróży zagranicznych AXA S.A gwarantuje następujące usługi assistance ( Wariant Small )

 1. Całodobowy dyżur telefoniczny Alarmowe AXA Ubezpieczony może przez całą dobę uzyskać informacje i pomoc m.in. w języku polskim.
 2. Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 3. Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania
 4. Transport zwłok Ubezpieczonego
 5. Przekazanie informacji
 6. Pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
 7. Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagaż
 8. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
 9. Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 10. Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
 11. Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 12. Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
 13. Kierowca zastępczy
 14. Informacje przed podróżą
 15. Pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
 16. Pokrycie kosztów ratownictwa w górtach i na morzu
 17. Pomoc w przypadku opóżnienia lotu

 

Wariant Medium

 1. Wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 2. Pomoc w przypadku konieczniści wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 3. Pomoc prawną
 4. Wypłatę w poczet kaucji
 5. Kontynuacja zaplanowanej podróży

 

Wariant Large – usługi dostępne w wariancie Medium i dodatkowo:

 1. Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 2. Pomoc finansową
 3. Opiekę nad zwierzętami towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 4. Pomoc tłumacza
 5. Kontynuację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą

 

Wariant XL – Rozszerzony pakiet ubepieczenia, szczegóły dostępne na oficjalnej stronie Toawrzystwa Ubezpieczeniowego AXA S.A.

 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 • zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup leków, pobyt w szpitalu,
 • transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju oraz dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej lub wskazanej przez ubezpieczonego niezbędnej dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
 • zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji oraz dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi: trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

 

Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego. Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej.

 

Sumy ubezpieczenia wynoszą w zależności od wybranej opcji

 • przypadku kosztów leczenia – od 10.000 EUR do 50.000 EUR;
 • w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków – 7.000 PLN lub 16.000 PLN;
 • w przypadku bagażu podróżnego – 800 PLN lub 1.800 PLN. Istnieje także możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia bagażu maksymalnie o 2.000 PLN;
 • w przypadku odpowiedzialności cywilnej – 100.000 EUR.

 

Ogólne warunki ubezpieczeń

 

Wykupienie polisy można wykonać osobiście lub za pośrednictwem telefonów, e-maili i przesyłek pocztowych. Po opłaceniu należności wysyłamy polisę  bezpośrednio do zamawiającego. Wszystkie opłaty dokonywane są w PLN.

 

W celu wykupienia polisy prosimy o kontakt:
obsluga@pielgrzym.org.pl
tel.:  89 527 22 77

    

KONTAKT

ul. Staszica 16,
10-025 Olsztyn, Polska
tel. +48 89 527 22 77
tel./fax +48 89 535 12 22
e-mail: biuro@pielgrzym.org.pl
skype: CEZAR Olsztyn - biuro turystyczne

PARTNERZY:

Wszelkie Prawa Zastrzeżone Cezar 2016
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.