Witamy na pielgrzym.org.pl!

Pielgrzymowanie przez wiele wieków zmieniało swój charakter, formę, oraz z biegiem lat również cel. Apostołowie i pierwsi chrześcijanie pielgrzymowali, aby ewangelizować i nauczać. W średniowieczu pielgrzymowano, aby czcić świętych, męczenników i przedmioty oraz wizerunki łaskami słynące. W czasach nowożytnych dodatkowo poznaje się miejsca związane z historią Kościoła, ale również z kultem związanym z osobą Najświętszej Maryi Panny.

 

Dzisiaj nie sposób sobie wyobrazić, aby przemierzając często tysiące kilometrów do miejsc świętych, nie zatrzymać się na chwilę podziwiając piękno krajobrazów, miast i obiektów związanych z historią Europy tym bardziej, że one również świadczą o Chwale Bożej. Dlatego w programach naszych pielgrzymek obok miejsc świętych znajdują się również miasta i obiekty nie związane z wiarą, ale których nie sposób pominąć  ze względu na ich wartość historyczną, architektoniczną lub artystyczną.

 

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKOWE SZLAKI

Dla Pielgrzymów

Połączenia antenowe w kraju realizowane są mikrobusami lub autokarami turystycznymi innymi niż docelowe. Należy zatem być przygotowanym do przesiadki do autokaru głównego. W trakcie przejazdu organizowane są postoje zgodnie z przepisami określającymi czas pracy kierowców.

 

Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu: podręcznego – jedna sztuka do 5 kg/osoba, zasadniczego jedna sztuka do 20 kg/osoba. Za rzeczy pozostawione w autokarze ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności.

Miejsca w autokarze są przydzielane przez ORGANIZATORA według kolejności zapisów. Podróżujący zobowiązani są do przestrzegania godzin zbiórek. ORGANIZATOR prosi podróżujących o przybycie na miejsce zbiórki na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

W trakcie imprezy turystycznej autokarem korzystamy z usług innych przewoźników autokarowych. Każdy autokar jest wyposażony w: klimatyzację, wc, video/DVD, barek kawowy i mikrofon.

W krajach europejskich, przy wyjazdach do 3 miesięcy, wizy nie są wymagane, ale służby mogą zażądać okazania środków finansowych na pobyt (ok. 25 EUR/dzień), potwierdzenia rezerwacji hotelu lub wypytywać o cel wyjazdu. W przypadku odmowy wjazdu ORGANIZATOR nie gwarantuje powrotu do kraju, ani zwrotu kosztów wycieczki.

 

W krajach poza europejskich w zależności od kraju, do którego podróżujemy może zaistnieć potrzeba posiadania wizy. Informacja taka zamieszczona jest każdorazowo przy programie wyjazdu. ORGANIZATOR odpłatnie pośredniczy w ambasadzie celem wydania odpowiedniej wizy turyście udającemu się na imprezę turystyczną. Turysta zobowiązany jest do terminowego złożenia dokumentów potrzebnych do wydania wizy u pracownika biura oraz uiszczenia opłaty za wizę oraz pośrednictwo wizowe. W przypadku odmowy wydania wizy ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

Do wystawienia biletu lotniczego pasażerowie zobowiązani są do podania danych osobowych zgodnych z dokumentem tożsamości wydanym przez organy państwowe, a uprawniających do przekraczania granicy państwa zarówno wylotowego jak i przylotowego, tj. paszport, dowód osobisty nowego typu.

 

W przypadku przelotów europejskich paszport winien być ważny co najmniej 3 miesiące licząc od dnia przylotu do kraju. W przypadku przelotów poza europejskich jak i transkontynentalnych paszport powinien być ważny, co najmniej 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju.

Odprawa podróżnych rozpoczyna się na 2 godziny przed wylotem. Miejsce oraz godziny odlotu i przylotu są podane w dokumentach podróży. Przy odprawie turyści proszeni są o czytelne wypełnienie dokumentów bagażowych i dokładne umieszczenie ich przy bagażu.

Uczestnik może zabrać bagaż podręczny do 5 kg oraz bagaż główny do 18 kg – o ile nie podano inaczej. Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u przewoźnika, z którym nastąpi przelot. Przewoźnik może zabrać nadbagaż wyłącznie wolnej pojemności bagażowej.

 

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia bagażu odpowiedzialność ponoszą linie lotnicze. Należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pilota wycieczki, władze lotniska oraz wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy pozostawione na miejscu zbiórek lub przesiadek w środkach transportu.

ORGANIZATOR korzysta z oferty różnych linii lotniczych. Bilety na imprezę turystyczną wydawane są w trakcie zbiórki wszystkich pasażerów na dwie godziny przed planowanym wylotem. W trakcie trwania przelotu zarówno pilot wycieczki jak i turyści podlegają przepisom wewnętrznym linii lotniczych, z którymi należy się zapoznać i bezwzględnie stosować oraz przepisów dewizowo-celnych w kraju docelowym. W trakcie przelotu role pilota wycieczki przejmuje załoga pokładu linii lotniczych.

 

ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy lotniczej uzależnionego od ostatecznego potwierdzenia biletów lotniczych. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwości zmiany: miejsca odlotu; trasy lotu (międzylądowania); rodzaju samolotu, przewoźnika i czasów lotów, na krótko przed odlotem. Podawane godziny przelotów podczas rezerwacji jak i na dokumentach podróży, są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianom, wynikającym np. z przeciążeń międzynarodowych korytarzy powietrznych, strajków lub innych przyczyn nie zależnych od ORGANIZATORA.

Każdy uczestnik imprezy lotniczej zobowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki (wylotu) 24 godziny przed datą wylotu. Podróżujący zobowiązany jest do przestrzegania godzin zbiórek. W przypadku spóźnień i niemożności odprawy biletowo-bagażowej (co łączy się z niemożnością udziału w dalszej części imprezy) ORGANIZATOR nie odpowiada za wynikłe z tego skutki prawne i nie dokonuje zwrotów poniesionych kosztów (bez względu na przyczynę spóźnienia).

Uczestnicy imprez turystycznych są objęci ubezpieczeniem pokrywającym: KL – koszty leczenia (tylko) za granicą powstałe w skutek wypadku lub nagłego zachorowania do równowartości 15 000 EUR; Ubezpieczenie typu KL obejmuje koszty powstałe na wskutek kontynuacji leczenia, choroby przewlekłej oraz chorób nabytych przed wyjazdem. NW – następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą do kwoty 1 300 EUR.

Turyści maja prawo do ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 72 godziny od dnia podpisania „Umowy – Zgłoszenia”. Ubezpieczanie obejmuje koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z odwołaniem jego uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego, np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć ubezpieczonego lub członka jego rodziny, poważna szkoda w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, kradzież lub utrata dokumentów niezbędnych w podróży.

 

Koszt ubezpieczenia wynosi 3% – 7% wartości imprezy. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia pisemnej rezygnacji u ORGANIZATORA w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy.

Reklamacje dotyczące realizacji imprez Klient powinien zgłaszać jak najszybciej i bezpośrednio osobie odpowiedzialnej – pilotowi, rezydentowi lub kierownikowi grupy. Pilot, rezydent lub kierownik grupy ma obowiązek usunięcia usterek lub w uzasadnionych przypadkach zaproponowania świadczeń zastępczych, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami.

 

Klient może także zgłosić reklamację w siedzibie biura do 30 dni po zakończeniu imprezy. ORGANIZATOR po rozpatrzeniu reklamacji udzieli pisemnej odpowiedzi bezpośrednio klientowi.

Osoby odbywające podróż samotnie w celu uniknięcia dopłaty do pokoju 1 osobowego muszą wyrazić zgodę na dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego. W innym przypadku poniosą dodatkowy koszt zakwaterowania w pokoju 1 osobowym.

 

Koszt ten podawany jest przez pracownika po ówczesnym przeliczeniu zgodnie z taryfikatorem opłat w hotelach na trasie imprezy turystycznej.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty: dopłaty do pokoju 1-osobowego, napoi do obiadokolacji, dodatkowych ubezpieczeń, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników miejscowych. Pilot wycieczki nie oprowadza turystów wewnątrz zwiedzanych obiektów.

 

Średni koszt w/w świadczeń podawany jest przy programie każdej imprezy turystycznej. Program imprezy należy traktować ramowo – biuro zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania.

Radzimy deponować wszelkie wartościowe przedmioty, dokumenty w sejfie oraz przed wyjściem z pokoju zamykać okna i drzwi.

 

ORGANIZATOR nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki lub odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku zagubienia, kradzieży dokumentów czy przedmiotów, sytuację należy zgłosić pilotowi wycieczki oraz odpowiednim władzom hotelu, restauracji, itp.

W programie imprezy turystycznej ORGANIZATOR (B.T. CEZAR) wskazuje standaryzację hoteli wg kategoryzacji nadawanej przez lokalne organizacje turystyczne kraju, do którego się udajemy.

Forma wyżywienia podczas imprezy turystycznej wskazana jest na ofercie głównej biura. We wszystkich hotelach zabronione jest wnoszenie własnego jedzenia i picia. Istnieje także całkowity zakaz wynoszenia jedzenia z restauracji hotelowej.

 

Rodzaj posiłku określony jest w opisie świadczeń zawartych w cenie imprezy. Śniadania kontynentalne składają się przeważnie z pieczywa, dżemu, sera oraz kawy lub herbaty. Cena nie zawiera opłat za napoje do obiadokolacji, które płatne są indywidualnie w zależności od wyboru klienta.

KONTAKT

ul. Staszica 16,
10-025 Olsztyn, Polska
tel. +48 89 527 22 77
tel./fax +48 89 535 12 22
e-mail: biuro@pielgrzym.org.pl
skype: CEZAR Olsztyn - biuro turystyczne

PARTNERZY:

Wszelkie Prawa Zastrzeżone Cezar 2016
realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.